Hvad koster det at være medlem af en loge?

Udgifterne til medlemskab af en loge kan generelt opdeles i følgende:

  • Kontingent – Svinger fra loge til loge – men lader til at være mellem 2.000 – 3.000 kr om året.
  • Gebyr i forbindelse med optagelse og optagelse i en højere grad.
  • Betaling for brodermåltidet.
  • Tøj. Typisk habit, smoking og/eller kjole og hvidt.
  • Oftest samles der ind til velgørenhed i forbindelse med brodermåltidet.